გადაიხადე ბუნებრივ გაზში ფიქსირებული
თანხა ყოველთვე

პროგრამაში ჩასართავად დაგვიტოვე საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამის უპირატესობები პროგრამის
უპირატესობები

არ იხდი ბუნებრივ გაზში გაორმაგებულ გადასახადს ზამთარში.

ყოველთვე თანაბარი თანხის გადახდით მარტივად გეგმავ ბიუჯეტს

არ გიწევს წინასწარ ვარაუდი მოსალოდნელ ხარჯზე - იხდი ფიქსირებულ თანხას ზამთარსა და ზაფხულშიც

როგორ ითვლება ყოველთვიური გადასახადი “გაათანაბრეს” ფარგლებში?

თანხა გამოითვლება შენ მიერ პროგრამაში ჩართვამდე, წინა 12 თვის განმავლობაში გახარჯული ჯამური გადასახადის საშუალო ოდენობის მიხედვით.

მაგალითად

თუ წინა წლის განმავლობაში დახარჯული ჯამური თანხა შეადგენს 700 ლარს, 700 ლარი გაიყოფა 12 თვეზე და დაემატება გაათანაბრეს ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 5%. 

დაანგარიშებული თანხა:

700₾/12(თვე) = 58.4₾

საკომისიო

58.4 x 0,05 = 2.9₾

ყოველთვიური ჯამური გადასახადი: 61.3₾

მაგალითად

თუ წინა წლის განმავლობაში დახარჯული ჯამური თანხა შეადგენს 700 ლარს, 700 ლარი გაიყოფა 12 თვეზე და დაემატება გაათანაბრეს ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 5%.

დაანგარიშებული თანხა:

700₾/12(თვე) = 58.4 ლარი

საკომისიო

58.4 x 0,05 = 2.9 ლარი

ყოველთვიური ჯამური გადასახადი: 61.3 ლარი

პირველ ეტაპზე
პროგრამა მოიცავს:

Image 1
ქუთაისი
Image 2
რუსთავი
Image 3
მცხეთა

მოცემულ მუნიციპალიტეტებში შემავალი
პროგრამაში ჩართული დასახლებული პუნქტების
ჩამონათვალი

ხშირად დასმული კითხვები:

თანხა გამოითვლება თქვენ მიერ პროგრამაში ჩართვამდე,წინა 12 თვის განმავლობაში გახარჯული ჯამური გადასახადის საშუალო ოდენობის მიხედვით.

თუ წინა წლის განმავლობაში დახარჯული ჯამური თანხა შეადგენს 700 ლარს, 700 ლარი გაიყოფა 12 თვეზე და დაემატება გაათანაბრეს მომსახურების საკომისიო 5%.

დაანგარიშებული თანხა: 700₾/12(თვე) = 58.4 ლარი
საკომისიო: 58.4 x 0,05 = 2.9 ლარი
ყოველთვიური ჯამური გადასახადი: 61.3 ლარი

ორივე შემთხვევაში სხვაობა აისახება თქვენი აბონენტის ნომერზე დადებითი ან უარყოფითი ნაშთით.

პროგრამაში ჩასართავად დაგვიკავშირდი ნომერზე: (032) 2 242 242

რეგისტრაციის პროცესი არის სწრაფი და მარტივი. თქვენთან მოვა წარმომადგენელი, რომელიც თქვენთან ერთად შეავსებს პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო ელექტრონულ განაცხადს - ხანგრძლივობა 15-20 წუთი.

პირველ ეტაპზე პროგრამაში ჩართვა შესაძლებელი იქნება შემდეგი მუნიციპალიტეტების მოსახელეობისთვის:

რუსთავი
მცხეთა
ქუთაისი

გაათანაბრეს თანხას იხდით ზუსტად ისევე, როგორც იხდით ბუნებრივი გაზის ღირებულებას. პროცესი რჩება უცვლელი, აბონენტის ნომრის შეყვანის შემდეგ ნახავთ დასაფარ დავალიანებას და განახორციელებთ გადახდას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა სწრაფი გადახდის აპარატში, ბანკის სალაროში ან ინტერნეტ/მობილ ბანკის საშუალებით

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს, რომელთა მომსახურე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებელი კომპანია არის შპს “სოკარ ჯორჯია გაზი” და კომპანიისგან მინიჭებული აქვთ უნიკალური აბონენტის ნომერი;

თუ კონკრეტულ მომხმარებელზე ვერ ხორციელდება აბონენტის იდენტიფიცირება, წარმომადგენლები დაგეხმარებიან საკითხის მოგვარებაში, რომ ჩაერთოთ პროგრამაში

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

(032) 2 242 242